ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਸ. ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ.

ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ - ਲਈ ਗਾਈਡ ਰੂਸ - ਰੂਸੀ ਵਕੀਲ

ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਹੈਕਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਰੂਸੀ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਯਮ. ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ - ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਹਾਲ ਅੰਕੜੇ ਦਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ.  ...   >>

ਵਕੀਲ ਲਈ ਮੰਦਾ ਕਾਰ ਸੌਦੇ - ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ

ਸਾਨੂੰ ਹਨ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੰਦਾ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਮਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਈ ਸੂ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਕੀਲ ਲਈ ਮੰਦਾ ਕਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ  ...   >>

ਤਲਾਕ ਵਕੀਲ ਰੂਸ ਵਿਚ

ਕੋਈ, ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਕਿਸ' ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰ, ਰੂਸ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ...   >>

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਜ਼ਾ - ਰੂਸੀ ਅਨੁਵਾਦ - ਰੂਸੀ ਵਕੀਲ

ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ ਲਈ ਇੱਕ (ਰੱਬ) ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ ਲਈ ਨਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ: ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਹ ਡਾਊਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ.": ਪੰਜਾਹ
ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਮੀ ਹਰ ...   >>

ਸਿਖਰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ - ਰੂਸੀ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ

ਬੇਦਖ਼ਲੀਆ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚ ਕੁਝ ਟਿਕਾਣੇ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਸਪੇਸ ਹੈਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਭੌਤਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਦੋਨੋ ਪੱਖ ਨਾ ...   >>

ਰੂਸ - ਗੁਜਾਰਾ ਵਸ ਵਿਚ ਸਮਰਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਠ

ਸਮਰਾ, ਫਰਵਰੀ ਵੀ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੇਵੀ ਬਾਰੇ ਅਰਬ ਰੂਬਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ (ਡਾਲਰ. ਇੱਕ ਲੱਖ) ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਲੱਖ ਰੂਬਲ (ਡਾਲਰ ਸੱਤ ਲੱਖ)ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਸ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਟਿਊਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਅਰਬ ਰੂਬਲ (ਡਾਲਰ. ਸੱਤ ਲੱਖ) ...   >>

ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ - ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਰੂਸੀ - ਮਿਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - ਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਕੰਮ ਕਰ ਗਰੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ'ਤੇ ਵਿਚਾਰ' ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੀ.
ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ.
ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਜਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ...   >>

ਤਲਾਕ, ਰੂਸੀ ਸ਼ੈਲੀ - ਰੂਸ ਦੇ ਪਾਰ

ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚਸਰੋਤ: ਫੋਟੋ ਦਬਾਓ, ਜਦ ਦੇ ਬੌਸ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ. ਕੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ -ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈ. ਅਸਲੀ ਨਤੀਜੇ ...   >>

ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੂਸ - ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ
ਰੂਸੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ (ਲਿਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ).
ਕਿਸੇ ਘੰਟੇ ਜ ਹੱਲ ...   >>

ਰੂਸੀ ਵਕੀਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ - ਰੂਸੀ ਸਲਾਹ ਆਨਲਾਈਨ

ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ
ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ. ਕੇ ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਲਈ ਰੋਕਣ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ-ਸਫੈਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼. ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ...   >>

ਬਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਵਿਅਕਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ'

ਜੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਸ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਚੋਣਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ. ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ  ...   >>

ਰੂਸ: ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ

ਰੂਸੀ ਜਨਰਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ-ਸਭ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲਾਦੀਮੀਰਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਾਸ੍ਕੋ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ. ਜਨਰਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕ ...   >>

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੂਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੱਖ ਦੀ ਕੇਸ ਹੈਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ.
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ...   >>

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਰੂਸ

ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕੰਪਨੀ, ਰੂਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ. ਉਥੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਮਾ ...   >>

ਗੁਜਾਰਾ - ਤਲਾਕ

ਗੁਜਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਲਾਕਗੁਜਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ. ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਦ ...   >>

ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਰੂਸ ਵਿਚ. ਰੂਸੀ ਸਲਾਹ ਆਨਲਾਈਨ

ਜੀ, ਰੂਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਝ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ (ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ, ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਰਾਧ, ਆਦਿ.) ਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਸਾਲ ਇੰਟ ...   >>

ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ: ਦੇ ਰੂਪ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ

ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀ ਹੈ
ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਹੈ.
ਨਹੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ...   >>

ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਪਰਾਧ - ਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਪਰਾਧ (ਰੂਸੀ: ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ) ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ. ਕੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ. ਇਹ  ...   >>

ਰੂਸੀ ਤਲਾਕ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਅਦਾਲਤ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫ ...   >>

ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਰ - ਲਈ ਗਾਈਡ ਰੂਸ

ਰੂਸੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਾਈਇਹ ਗਾਈਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰੂਸ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ, ਪਲੱਸ ਰੂਸੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ. ਰੂਸੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰ ...   >>

ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੂਸ

ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨਜੋ ਉਦਮੀ ਲਈ ਖੋਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਵਿਚ ਰੂਸ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਉਹ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ.

ਕਸਟਮ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ - ਰੂਸੀ ਅਟਾਰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੀਟਰ੍ਜ਼੍ਬਰ੍ਗ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਰਾਸ੍ਟਾਵ ਮਹਾਨਲਈ ਵੱਧ ਤੀਹ ਸਾਲ, ਪੂਰੀ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਹਕ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ...   >>

ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ. ਰਾਜ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ -ਸੰਕੇਤਕ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਜਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ. ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਿ ਜਹਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ, ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵ ...   >>

ਰੂਸ: ਲਿਬਰਲ ਰਾਜਪਾਲ, ਨਿਕਿਤਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭੋਜਨਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ"ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੂਸੀ ਮੀਡ ...   >>

ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੱਡੀ ਆਰਕਟਿਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਾਨਤਾ - ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ ਟਾਈਮਜ਼

ਮਾਸਕੋ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਭਰ ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਰਸਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮੌਸਮੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਰੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਦਾਅਵਾ, ਆਰਕਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ, ਸੰਯ ...   >>